Alumnikalender

  • Installationsföreläsningar och Hedersdoktorernas dag

    28 apr 2017 | Övrigt Konserter Föreläsningar och seminarier

    Ta del av föreläsningar av nya professorer, hedersdoktorer, mottagare av pedagogiskt pris och samverkansmedalj inför Akademisk högtid. Vid lunchtid framträder studenter från kammarmusikprogrammet i Länken.

  • Akademisk högtid

    28 apr 2017 | Disputationer och licentiatseminarier Konserter Konferenser och evenemang Övrigt

    Akademisk högtid hålls den 28 april i Västerås konserthus. Då firar MDH rektorsinstallation, professorsinstallation och promovering av doktorer och hedersdoktorer. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och samverkansmedalj samt gästprofessorn till Alva Myrdals minne.