Innovationsteknik och entreprenörskap

 

Innovation innebär hela resan från en idé till framgång. En idé kan exempelvis komma genom omvärldsbevakning eller en kreativ process. Ofta samspelar dessa två för att från ett litet idé-spår utveckla en tillräckligt bärande tanke som det går att jobba vidare med. Då tar entreprenörskapet vid och genom förståelse för hur individer, grupper och organisationer samspelar och fungerar drivs den bärande tanken till framgång på en t.ex. marknad. Områden som projektledning, affärsmodellering, kreativitet, personligt ledarskap, förändringsledning, immaterialrätt, komplexa adaptiva system och omvärldsbevakning är inslag i ämnesområdet.

Verksamheten består av ca 25 personer som arbetar som lärare, doktorander eller forskare.

Mer information

Kontakta gärna avdelningschef för Innovationsteknik, Peter Selegård , för mer information.