Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation är ett fenomen av intresse för flera vetenskapliga discipliner.

Exempelvis studerar pedagoger interkulturell kommunikation i skolan, sociologer interkulturella aspekter av de i samhället förhärskande diskurserna, psykologer kulturskillnaders betydelse för varseblivning och specialpedagoger konsekvenserna av otillräckliga språk- och kulturkunskaper.

Gemensamt är att kulturmöten, som äger rum på olika sociala arenor, står i fokus. Teorier, begrepp och metoder inhämtas från en rad samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.

Ämnesföreträdare

Pirjo Lahdenperä

pirjo.lahdenpera@mdh.se

Gästforskare från University of Texas

Under 2008-2009 hade vi en gästforskare, Susan Szmania. Hon arbetar med Communication Studies vid University of Texas, USA.