Robotik

 

Robotik är ett område som inom några år kommer att få samma revolutionerande inverkan på vårt samhälle som IT har inneburit.

Man säger att robotiken idag motsvarar datatekniken på 70-talet. Mycket talar för att det är på det viset, och det innebär att robotar kommer att finnas i vår vardag på ett helt annat sätt än vi kanske tänker oss just nu.

Mälardalens högskola är unik i Sverige och det finns inte många universitet i Europa som har varit så tidigt ute som vi med att skapa en gedigen utbildning, som från första året är inriktat på att ge studenterna en god grund inom robotiken. Ämnet är brett och sträcker sig från maskinteknik, via elektronik, sensorer, datavetenskap, med tonvikt på artificiell intelligens.

Mer information

För mer information kontakta gärna programsamordnarna Giacomo Spampinato och Fredrik Ekstrand .