Fysioterapi

Förståelse för människans beteende och levnadsvillkor är grundläggande vid behandling av ohälsa. Ämnet fysioterapi med beteendemedicinsk profil omfattar kunskaper om hur biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar vid sjukdom och ohälsa.

Fokus är på människan i rörelse med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön ställer på henne.

Vi undersöker hur beteendet påverkar kroppens strukturer och funktioner, och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. Interaktion (kommunikation/samspel) och lärande (didaktik/pedagogik) är viktiga komponenter i ämnet.

Utbildning

Program

Fysioterapeutprogrammet har en unik och innovativ beteendemedicinsk profil som innebär att sambandet mellan livsstil och sjukdom belyses. Under hela utbildningen integreras teoretiska och praktiska studier. Som fysioterapeut jobbar du med att behandla smärta och olika rörelseproblem.

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Kurser

Vi erbjuder kurser i fysioterapi på både grund och avancerad nivå, av vilka flera har en beteendemedicinsk inriktning.

Sök kurser i utbildningsdatabasen

Forskning

Vi bedriver forskning där människans beteende integreras i analys och behandling av olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem. I centrum står individens möjlighet att fungera i vardagen på bästa sätt vid olika sjukdomstillstånd. Vi undersöker hur beteendet påverkar kroppens strukturer och funktioner och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. Syftet är att förbättra människans hälsa.
Vi bedriver även olika typer av interventionsforskning. Ett annat aktuellt forskningsområde är implementeringsforskning inom hälso- och sjukvården samt inom kommunal verksamhet.

Kontaktpersoner

Åsa Snöljung , avdelningschef för avdelningen för fysioterapi

Anne Söderlund , professor och ämnesföreträdare