Specialpedagogik

Studier i specialpedagogik vid MDH ges på grundnivå inom lärarprogrammen och som fristående kurs (Pedagogiska perspektiv på autismspektrumtillstånd, 15 hp, se vidare information nedan).

På avancerad nivå ges utbildning i form av speciallärarprogrammet, specialpedagogprogrammet och breddningskurser för speciallärare och specialpedagoger.

Med antagning till höstterminen 2016 ges även speciallärarprogrammet inom ramen för lärarlyftet II. (För vidare information om programmen klicka vidare till höger under "Våra program inom specialpedagogik". För information om breddningskurserna klicka vidare till vänster.)

 

Utbildningarna i specialpedagogik ger dig professionella och kraftfulla verktyg för att bedriva ett praktiskt pedagogiskt arbete. Här möter du engagerade lärare med erfarenhet av praktiskt specialpedagogiskt arbete och som är aktiva forskare inom området.

Under länkarna till höger kan du läsa mer om våra utbildningar och under flikarna till vänster hittar du mer information våra kurser i specialpedagogik, om oss lärare och den forskning vi arbetar med.

Kontaktuppgifter till akademin

Pedagogiska perspektiv på autismspektrumtillstånd, 15 hp

Grundläggande

Den här kursen vänder sig till dig som vill tillägna sig grundläggande kunskaper och förståelse om autismspektrumtillstånd. Inom ramen för kursen diskuteras även pedagogisk kartläggning, analys och metoder som underlättar delaktighet och lärande för barn och unga med autismspektrumtillstånd.

Kursen ges som campuskurs, omfattar 15 högskolepoäng, och ges på kvartsfart under två terminer.

Observera att kursen inte kan tillgodoräknas i Speciallärar- eller Specialpedagogprogrammet.  

Att möta autismspektrumtillstånd, 15hp