Biblioteksseminarier för dig som forskar

Under våren 2018 arrangerar högskolebiblioteket fyra seminarier speciellt riktade till dig som forskar! Ämnen som behandlas är avancerad informationssökning, referenshantering, vetenskaplig publicering och visualisering.

Avancerad informationssökning  

I detta seminarium visar vi hur man på ett strukturerat sätt söker information med hjälp av fritext, ämnesord samt citeringar. I första hand demonstrerar vi Web of Science, Scopus, men även andra för deltagarna relevanta databaser kan behandlas.

Ansvarig

Sara Landerdahl Stridsberg

Tid och ort


10 april, Västerås 13.00-15.00 (+ 1 timmes workshop för den som vill), sal U2-003

11 april, Eskilstuna 13.00-15.00 (+ 1 timmes workshop för den som vill), sal F115

 

Referenshantering med EndNote

I all vetenskaplig text är referenser och referenshantering grundläggande. I detta seminarium demonstreras det arbetsbesparande referenshanteringsverktyget EndNote som handskas med praktiskt taget alla förekommande referenssystem. Vi visar hur man med hjälp av programmet kan skapa en databas till vilken man importerar referenser och hur man kan infoga dessa i löpande text och automatiskt generera litteraturlistor.

Det här passet är för dig som inte har använt Endnote tidigare, och vill ha en grundläggande introduktion till programmet. Om du istället är intresserad av mer avancerade funktioner eller har frågor om specifika problem får du gärna höra av dig så vi kan boka in en separat visning.

Ansvarig

Lina Andrén
 

Tid och ort

17 april, Eskilstuna 13.00-15.00, sal F115            

18 april, Västerås 13.00-15.00, sal T1-022

 

Att publicera

”Publish or perish” brukar man säga, men var ska jag publicera så att exponeringen av min forskning blir den största möjliga är frågor som vi diskuterar i detta seminarium. Men vetenskaplig publicering handlar inte bara om att sprida forskningsresultat. På forskaren ställs även alltfler krav på var och hur publicering ska ske; bl.a. kräver flera stora forskningsfinansiärer publicering i Open Access. Därför kommer vi även att tala om vad OA hur man undviker fällor den som publicerar i OA kan råka ut för, bl.a. de med oseriösa tidskrifter. Vi kommer även att ge tips om hur man ökar sin synlighet i olika utvärderingar.

Ansvariga

Tord Heljeberg och Per Nyström
 

Tid och ort

25 april Eskilstuna, 13.00-15.00, Sjöstedtska rummet

26 april Västerås, 13.00-15.00, sal T1-022

 

Visualisera

En bild säger mer än tusen ord brukar man säga. Syftet med detta seminarium är att introducera tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer för att på så sätt skaffa sig en överblick av ett forskningsområde. Där är även möjligt att skapa kronologiskt baserade kartor över ett forskningsfält där man kan se hur dokument över tid länkas till dokument i citeringskedjor. Genom att studera denna typ av karta kan man exempelvis undersöka om man missat något ofta citerat dokument inom sitt fält.

Ett ytterligare användningsområde är att studera samförekomst av ord inom ett visst område för att på detta sätt ringa in dess dominerande koncept och se hur dessa är relaterade till varandra. Tidigare har detta varit ett arbete för experter, men med hjälp av nya program, fritt tillgängliga på webben, är detta något som numera ”vem som helst” kan göra. I seminariet kommer vi att ta upp något om visualiseringens grunder, dess förutsättningar, styrkor och svagheter. Deltagarna kommer även själva att ges möjlighet att skapa kartor över det egna forskningsområdet.

 

Ord som beskriver innehållet i artiklar av forskare vid MDH samt hur de relaterar till varandra

Ansvarig

Per Nyström
 

Tid och ort

7 maj, Eskilstuna 13.00-15.00, sal F-115               

8 maj, Västerås 13.00-15.00, sal T1-022