Referenshantering för forskare - Västerås

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-12-07
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Västerås

I all vetenskaplig text är referenser och referenshantering grundläggande. I detta seminarium demonstreras det arbetsbesparande referenshanteringsverktyget EndNote

EndNote kan handskas med praktiskt taget alla förekommande referenssystem. Vi visar hur man med hjälp av programmet kan skapa en databas till vilken man importerar referenser och hur man kan infoga dessa i löpande text och automatiskt generera litteraturlistor.