Referenshantering med EndNote - Eskilstuna

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-04-17
Tid: 13.00
Plats: Eskilstuna, F115

I detta seminarium för forskare demonstreras referenshanteringsverktyget EndNote.

Läs mer och anmäl dig till högskolebibliotekets seminarier för forskare