Visualisera din forskning - Västerås

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-12-21
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Västerås

Vi visar hur kan du skapa kartor över ditt forskningsområde.

Syftet med detta seminarium är att introducera tekniker för att med hjälp av citeringsdata visualisera relationer mellan exempelvis forskare, tidskrifter eller ofta använda termer för att på så sätt skaffa sig en överblick av ett forskningsområde.

I seminariet kommer vi att ta upp något om visualiseringens grunder, dess förutsättningar, styrkor och svagheter. Deltagarna kommer även själva att ges möjlighet att skapa kartor över det egna forskningsområdet.