Forskningskalender

 • Markus Wallmyr försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

  31 mar 2017 | Disputationer och licentiatseminarier

  Markus Wallmyr vid akademin för innovation, design och teknik (IDT) försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 31 mars klockan 13.15 på MDH i Västerås.

 • Francisco Pozo försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

  6 apr 2017 | Disputationer och licentiatseminarier

  Francisco Pozo vid akademin för innovation, design och teknik (IDT) försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 6 april klockan 14.00 i Västerås.

 • Psykiatrisk vård i hemmet - psykiatriska omvårdnadsteam

  20 apr 2017 | Föreläsningar och seminarier

  Välkommen till en presentation av hur omvårdnadsteamen arbetar, vad utvärderingen visar samt vad en internationell utblick visar när det gäller arbetsmodellen med psykiatrisk vård i hemmet. Står vi inför ett nytt vårdalternativ som håller på att utvecklas i glappet mellan öppenvårdsmottagningarna och slutenvården?

 • Mälardalen Software Center Day

  26 apr 2017 | Konferenser och evenemang

  Välkommen till en halvdag med fokus på hur akademi och näringsliv kan samverkan för att öka användningen av nya metoder för programvaruutveckling. Mälardalen Software Center är ett samarbete mellan fem lärosäten och tio företag, och under denna halvdag presenterar de sina gemensamma projekt, samt diskuterar hur man på bästa sätt tar sig an framtidens utmaningar. Välkommen!

 • Installationsföreläsningar och Hedersdoktorernas dag

  27 apr 2017 | Övrigt Konserter Föreläsningar och seminarier

  Ta del av föreläsningar av nya professorer, hedersdoktorer, mottagare av pedagogiskt pris och samverkansmedalj inför Akademisk högtid. Vid lunchtid framträder studenter från kammarmusikprogrammet i Länken.