Forskningskalender

 • MDH och Eskilstuna Stadsmission bjuder in till öppen föreläsning med Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Föreläsningen grundas i ett femtonårigt forskningsprojekt om unga människor som i början av år 2000 använde heroin. Philip Lalander går bakom myter och föreställningar om missbruk, för att på så sätt kunna ge en nyanserad bild av missbruksproblem och vägen ut ur missbruk.

 • Fritt fall ner i fattigdom

  10 feb 2017 | Föreläsningar och seminarier

  MDH, Eskilstuna Stadsmission och Desination Eskilstuna bjuder in till ett panelsamtal kring fattigdom och olika former av utsatthet och utanförskap i dagens Sverige.

 • Pornpun Manasatchakun försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

  17 feb 2017 | Disputationer och licentiatseminarier

  Pornpun Manasatchakun vid akademin för hälsa, vård och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling “Understanding healthy ageing in Isan-Thai culture” i sal Filen på MDH i Eskilstuna.

 • Installationsföreläsningar och Hedersdoktorernas dag

  28 apr 2017 | Övrigt Konserter Föreläsningar och seminarier

  Ta del av föreläsningar av nya professorer, hedersdoktorer, mottagare av pedagogiskt pris och samverkansmedalj inför Akademisk högtid. Vid lunchtid framträder studenter från kammarmusikprogrammet i Länken.