Forskningskalender

  • I dagens samhälle har nästan alla en smart telefon, uppkopplad mot internet. Det här gör att metoden Citizen Science kan användas på ett effektivt sätt inom forskningen. Citizen Science, eller medborgarforskning, innebär att forskningen genomförs med hjälp av ett aktivt deltagande av allmänheten. Nu bjuder Samhällskontraktet in till ett seminarium om forskningsmetoden.

  • Seminarium: Målet = bli bättre på att forska tillsammans

    18 sep 2018 | Föreläsningar och seminarier

    Genom Samhällskontraktet har MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland ingått ett avtal om att forska tillsammans för gemensam nytta. Ett sådant nära samarbete innebär både möjligheter och utmaningar, något som diskuteras vid ett seminarium på högskolan i september.

  • Filip Markovic vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 21 september klockan 13.15 i sal Kappa, MDH Västerås.