Strategisk produktionsutveckling 2016

Välkommen till konferensen Strategisk produktionsutveckling den 28 april 2016, en gemensam avslutning för de tre forskningsprojekten Lean automationsutveckling (LEAD), Kund-leverantörssamverkan i utformning av produktionsutrustning (EQUIP) och Reducing maintenance related waste, finansierade av KK-stiftelsen och Vinnova. Konferensen hålls vid Mälardalens högskola i Eskilstuna i samverkan med Mälardalen Industrial Technology Center (MITC).

Program

Ladda ner konferensinbjudan (pdf 961 kB)

Ladda ner konferensprogram (pdf 958 kB)

Ladda ner deltagarlista (pdf 998 kB)

Anmälan

Anmälan sker senast måndag den 25 april via moa.onell@mdh.se

Vänligen meddela vilken eller vilka av följande programpunkter du vill delta på, samt eventuella matallergier:

  • Studiebesök hos Volvo Construction Equipment
  • Lunch vid MDH
  • Konferens vid MDH

Deltagande är kostnadsfritt men det finns begränsat antal platser.

Tid och plats 

Tid: Torsdag 28 april 2016
Studiebesök Volvo Contruction Equipment klockan 10.10-11.30
Lunch MDH klockan 12.00-13.00
Konferens Strategisk produktionsutveckling klockan 13.00-17.00
Plats: Sal Filharmonin, Mälardalens högskola, Smedjegatan 37, Eskilstuna

Parkering i Eskilstuna

Kontakt

Magnus Wiktorsson, magnus.wiktorsson@mdh.se , 016 15 32 29
Jessica Bruch, jessica.bruch@mdh.se , 016 15 32 19
Marcus Bengtsson, marcus.bengtsson@mdh.se , 070 425 81 15
Moa Önell, moa.onell@mdh.se , 016 15 34 83