Akademisk högtid 2017

Akademisk högtid firas för tionde gången vid MDH fredagen den 28 april 2017. Högtiden arrangeras för att hedra högskolans nya professorer, doktorer och hedersdoktorer. Vid ceremonin installeras denna gång även högskolans nya rektor. Dagen före, den 27 april, föreläser de nya professorerna, mottagarna av pedagogiskt pris samt högskolans nya hedersdoktorer.

 

 

Vid Akademisk högtid 2017 promoveras högskolans nya doktorer från januari 2015 till december 2016 samt högskolans tre nya hedersdoktorer. De professorer som anställts de senaste två åren installeras. Dessutom uppmärksammas mottagarna av pedagogiskt pris och MDH:s samverkansmedalj samt innehavaren av professuren till Alva Myrdals minne. Högskolans nya rektor Paul Pettersson kommer också att installeras av tidigare rektor Karin Röding.

Under högtiden bjuder studenter och lärare från MDH:s musik- och operautbildningar på musikinslag.

Alla intresserade är välkomna till konserthuset för att ta del av ceremonin. Till den efterföljande festmåltiden välkomnas särskilt inbjudna.

Ceremonin hålls i konserthuset i Västerås den 28 april 2017 klockan 16.30. Publiken måste ha intagit sina platser senast klockan 16.15.

Den 27 april ger de nya professorerna sina installationsföreläsningar och  mottagarna av pedagogiskt pris samt högskolans nya hedersdoktorer föreläser.

 

För att bli ny doktor ska du ha disputerat innan årsskiftet 2016

Doktorander som vill delta i doktorspromotionen vid akademisk högtid ska ha genomfört sin forskarutbildning och försvarat sin avhandling framgångsrikt vid en disputation samt ha klarat av och registrerat alla sina kurser före årsskiftet till det år Akademisk högtid ska hållas. Detta enligt dekanusbeslut den 13 september 2012.