Forskningsstrategi

I Forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016 fokuserar Mälardalens högskola sin forskningsverksamhet på en spetsmiljö med excellent forskning, tre utvecklingsmiljöer med framstående forskning samt tre forskningsbaser, som ger en vetenskaplig grund för högskolans utbildningar.

Mälardalens högskolas målbild är att 2016 vara det ledande lärosätet i Sverige för excellent samproduktion med olika samhällsaktörer, både internationellt och nationellt. Mälardalens högskolas vision är att vara:
Ett starkt MDH - den samproducerande högskolan.

Spetsmiljön inbyggda system

MDH ska ha excellent forskning inom teknikområdet Inbyggda system, och prioriterar forskningsinriktningen Inbyggda system som spetsmiljö. Forskningen karaktäriseras av en tydlig fokusering på ett specifikt forskningsområde av hög
nationell relevans, är internationellt väletablerad och med betydande internationell publicering.

Utvecklingsmiljöer med hög klass

Därtill prioriterar högskolan tre utvecklingsmiljöer som består av forskningsinriktningarna Hälsa och välfärd, Innovation och
produktrealisering
och Framtidens energi. Forskningen har
en utvecklad samverkan och samproduktion med omgivande samhälle.

Forskningsbas som grund för utbildning

De etablerade forskningsinriktningarna Utbildningsvetenskap och matematik samt Industriell ekonomi och organisation är forskningsmiljöer vars främsta uppgift är att utgöra forskningsbas för respektive utbildningsämnen
på grundnivå och avancerad nivå.