Hälsa och välfärd

Inom området hälsa och välfärd är målet är att ha aktiva forskningsmiljöer med ämnesutveckling under ledning av professorer. Forskningen inkluderar mång- och tvärvetenskaplig medverkan, interdisciplinär samverkan för samproduktion, internationalisering och akademisk excellens vilket skapar värde och nytta för såväl högskolan som det omgivande samhället.

I juni 2011 fick Mälardalens högskola examensrätt för forskarutbildning inom området hälsa och välfärd. Forskarutbildningen startade hösten 2012.

Vid akademin finns följande ämnen

 • Arbetslivsvetenskap
 • Folkhälsovetenskap
 • Medicinsk vetenskap
 • Sjukgymnastik
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Psykologi
 • Vårdpedagogik
 • Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

HVV:s forskning är organiserad i fem forskningsmiljöer

 • Innovation och Implementering
 • Hälsa och välfärd i det mångkulturella arbetslivet
 • ICU CHILD: Barn- och ungdomsforskning
 • Miljön för individ-centrerad forskning
 • Äldres hälsa och välfärd

Våra forskare

I dag finns elva professorer, 50 disputerade lektorer varav 18 docenter och ett 40-tal forskarstuderande på akademin (HVV). Forskare på HVV samarbetar med nationella och internationella forskarmiljöer och lärosäten.

Läs mer om vår forskning inom hälsa och välfärd