Industriell ekonomi och organisation

Inom forskningsinriktningen Industriell ekonomi och organisation är forskningen inriktad mot ekonomivetenskap. Ekonomivetenskap sysselsätter 48 forskare och lärare, varav fyra är professorer.

Ekonomivetenskapen fokuserar på forskning inom industriell förnyelse, med vilken avses handlingen, processen, innehållet och resultatet av förnyelse relaterad till industrin, d.v.s. näringsliv och handel. Ofta kan radikal industriell förnyelse inte lyckas utan förändringar i den stödjande infrastruktur som samhället erbjuder, samt i institutioner och värderingar, och det är därför industriell förnyelse inte kan studeras vid sidan om dess kulturella sammanhang.

För att klargöra betydelsen av begreppet industriell förnyelse har enheten redigerat boken: Studies in Industrial Renewal: Coping with Changing Contexts (Studier inom industriell förnyelse: Att hantera föränderliga sammanhang)

Ekonomivetenskapen sysselsätter 48 forskare och lärare, varav fyra är professorer, och har 1150 helårsstudenter och 15 doktorander. Enheten ansvarar för undervisningen vid MDH inom Redovisning och handelsrätt, Marknadsföring, Organisation, Ekonomi och Statsvetenskap. Forskningsprogram och projekt involverar ofta forskare från två eller flera av dessa forsknings- och undervisningsområden och även forskare från andra universitet i Sverige och utomlands.

Ett forskarutbildningsprogram erbjuds genom forskningsämnet Industriell ekonomi och organisation.

News

  • Hanna Rattfeldt kommer från Värmland och läser beteendevetenskapliga programmet vid MDH, ett program som ger många yrkesmöjligheter efter examen. Som det ser ut nu vill hon arbeta med att stödja människor med psykisk ohälsa och hjälpa dem att skapa möjligheter till ett liv med god hälsa och välbefinnande.

  • Möt Rebecca Hellbom och flera andra studenter i en ny film om våra musik- och operautbildningar i den vackra och inspirerande studiemiljön på Västerås slott.

  • – Det känns jättehäftigt. Jag är otroligt hedrad och hoppas att jag ska kunna inspirera studenter och öka intresset för teknik. Det säger Tomas Lagerberg, som kommer att promoveras till hedersdoktor vid MDH under Akademisk högtid den 28 april 2017.