• ESS-H utvecklar hälsoteknik

  Forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H) startade i början av 2013 och utvecklar hälsoteknik.

 • ESS-H förhindrar olyckor

  Syftet med forskningen är att förhindra olyckor och fånga upp sjukdomstillstånd innan de blir för allvarliga.

 • Ny teknik inom ESS-H

  Profilen ESS-H använder ny teknik för monitorering, diagnostisering och behandling på distans, vilket ger stöd till arbetare i farliga miljöer och ökar möjligheten för patienter att bo kvar hemma trots sjukdomstillstånd som kräver övervakning.

 • ESS-H samverkar med tio företag

  De företag som ingår i ESS-H är Addiva, Ascilion, Bellpall, Camanio Care, DELTA, Hök Instrument, JC Development, Life Science Technologies, Motion Control och Quality Pharma. Även kommuner och landsting i Västerås och i Eskilstuna ingår.

Forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa

Inbyggda sensorsystem för hälsa (ESS-H) är en sexårig forskningsprofil som startade under våren 2013 och utvecklar hälsoteknik. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och ett antal företag 84 miljoner kronor på att Mälardalsregionen ska ha en nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö som omfattar över 50 forskare.

I forskningsprofilen ESS-H utvecklar högskolan, tillsammans med åtta företag samt kommuner och landsting, sensorsystem som främjar hälsa. Sensorsystemen ska monitorera och följa hälsotillståndet hos äldre i hemmiljö, men även monitorera yrkesförare och maskinoperatörer och därigenom åstadkomma en säkrare arbetsmiljö. 

ESS-H är en strategisk satsning på Mälardalens Högskola som tillhör forskningsområdet inbyggda system. Där har forskningsprofilen skapat ett ökat fokus på hälsotekniska tillämpningar av inbyggda system, i synnerhet inom profilens kärnområden sensorsystem, signalbehandling och beslutsstöd.

Vad är egentligen en forskningsprofil?

En forskningsprofil är en långsiktig strategisk satsning som engagerar forskare från flera kompetensområden. MDH:s forskningsprofiler sker i samverkan med näringslivet, vilket betyder att representanter från de involverade företagen arbetar sida vid sida med forskarna i profilen. Syftet är att utnyttja varandras kompetenser och därmed nå ett bättre resultat.