Juridisk information

Här hittar du information som Mälardalens högskola enligt lag ska lämna vid användning av högskolans elektroniska tjänster.

Cookies

På Mälardalens högskolas webbplats (www.mdh.se) används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens enhet och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies

1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens enhet under en bestämd tid.
2. en sessionscookie lagras tillfälligt i enhetens minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Ingen personlig information såsom t.ex. e-post eller namn sparas om besökaren.

MDH använder cookies för att hantera språkval. Det används även i studentportalen, för att identifiera användaren under den tid denna är inloggad, och i alumnnätverket för att hålla reda på användaridentiteten.

Att undvika cookies

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att studentportalen kräver cookies för att fungera, har man slagit av cookies i sin webbläsare kan man inte använda studentportalen.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Analysverktyg på webbplatsen

På mdh.se används olika webbanalysverktyg för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att se hur vi kan göra webbplatsen så användarvänlig som möjligt.

Mer om analysverktyg på webbplatsen

Mer information om cookies

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Post- och telestyrelsens frågor och svar om cookies

 

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas samman med en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter

Varje åtgärd som innefattar personuppgifter, automatisk eller manuell, utgör en behandling av personuppgifter.

Exempel på behandling kan vara: insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnade, spridning, samkörning eller förstöring av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen. För dataskyddsfrågor kontakta:

dso@mdh.se

Dataskyddsombud på MDH är Ann-Marie Alverås Lovén.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Huvudregeln i GDPR är att personuppgifter får behandlas om den registrerade har informerats om behandlingen och dess ändamål, samt att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

Undantag från krav på samtycke

Högskolan får behandla personuppgifter utan samtycke om behandlingen är nödvändigt för att:

  • uppfylla avtal
  • tillgodose rättslig skyldighet
  • skydda vitala intressen för den registrerade
  • arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras
  • utföra myndighetsutövning

Högskolan får även behandla personuppgifter utan samtycke i de fall högskolans behov av att behandla personuppgifterna väger tyngre än den enskildes behov av integritet.

Information om att behandlingen sker och dess ändamål måste lämnas även om samtycke ej behövs.

Hantering av studenters personuppgifter

De personuppgifter som sökande lämnar vid ansökan om antagning registreras i högskolornas nationella antagningssystem. När en sökande blir antagen till utbildning förs personuppgifterna över till högskolans system för studiedokumentation Ladok som används för att dokumentera studenternas resultat och för att sammanställa statistik både för internt bruk och för Statistiska centralbyrån (SCB).

Högskolan är ansvarig för hantering av sökande och studenters personuppgifter i ovanstående register. Hanteringen regleras i förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153).

Enskildas rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • En enskild individ kan begära ett utdrag av de uppgifter som högskolan har registrerade om individen. 
  • En enskild individ har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om sig själv korrigerad.
  • En enskild individ har rätt att begära radering av sina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar högskolan från att omedelbart radera begärda uppgifter (t.ex. för bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, konsumenträttslagstiftning, arkivlagen m.fl.).

Begäran om enskilds rättighet

Begäran om att utnyttja ovanstående rättigheter ställs till dso@mdh.se

Webbplatssök

Webbplatsen använder en extern tjänst för indexering och presentation av sökresultat. Den externa tjänsten varken sparar eller behandlar personuppgifter.

addsearch.com/about/privacy/

 

Externa länkar

I vissa fall förekommer länkar från mdh.se till externa webbplatser. MDH tar inget ansvar för innehåll eller information på dessa webbplatser utan länkarna finns enbart som en service till våra besökare.