Promotion av högskolans doktorer

Promotion är en akademisk ceremoni då insignier (symboler) för doktorsexamen utdelas: diplom, doktorshatt och doktorsring, kallad doktorspromotion. Själva doktorsexamen erhålls i och med att avhandlingen efter disputationen har fått betyget godkänt.

 

 

Deltagande i promotionen är frivilligt. Vid Mälardalens högskola ingår promotionen av nya doktorer vid den akademiska högtiden som arrangeras  vartannat år.