Avslutningshögtid 19 januari 2017

Nästa avslutningshögtid är 13 juni samt 14 juni i Aula Collegium, Eskilstuna.

Den 19 januari arrangerade MDH avslutningshögtid i Aula Collegium i Eskilstuna för de studenter som läst sin sista termin under hösten 2016.

 

Ett 70-tal studenter med anhöriga fanns på plats för att ta emot diplom av rektor Paul Pettersson.

De som deltog har läst Förskollärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet för gymnasiet, Socionomprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet eller Beteendevetenskapliga programmet. För underhållningen stod studenterna Amelie Flink, Karin Mobacke och Mikael Horned samt läraren Asuka Nakamura vid Kammarmusikprogrammet på MDH.

Förutom diplomutdelning höll akademicheferna Maria Müllersdorf och Pia Lindberg tal och skickade sina lyckönskningar för framtiden. Deltagarna fick även lyssna till Kelley Björksved, alumn från MDH som numera driver ett framgångsrikt bemanningsföretag inom sjukvård.
- Ni ska vara stolta över er själva, sade Kelley Björksved. I handen har ni beviset för att ni är helhetstänkande och problemlösande personer. Det skapar stora möjligheter för er på arbetsmarknaden.

Efter ceremonin bjöds det på kaffe och bakelse till alla studenter och anhöriga.