Adjungerade adjunkter med inriktning förskola

Ref.nr: 2017/1729
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 1 år
Omfattning: 30%
Sista ansökningsdag: 2017-07-30
Stationeringsort: Västerås
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Med adjungerad lärare avses en deltidsanställning av en arbetstagare som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför universitets- och högskolesektorn. Syftet med en denna adjungerade anställning är att tillföra ett praktiknära didaktiskt perspektiv som är nödvändig för en utbildning av hög kvalitet. Arbetets innebär ojämn arbetsbelastning, där det vissa veckor under terminen innebär heltidsarbete och lägre omfattning andra veckor. Vi ser gärna manliga sökande till anställningen då vi gärna vill uppnå en jämnare könsfördelninge.

Arbetsuppgifter

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) söker nu ett antal adjungerade adjunkter i didaktik för att huvudsakligen göra VFU-besök men också för undervisning inom andra kurser vid förskollärarprogrammet. 

Behörighetskrav

Sökande ska vara behörig förskollärare och ha genomgått handledarutbildning för att handleda inom förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda kurser (VFU).

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Det är meriterande om den sökande har lång erfarenhet av undervisning i grundskolan eller gymnasiet. Meriterande är också erfarenhet av undervisning på högskolenivå.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Eva Ärlemalm- Hagsér 021-101672, eva.arlemalm-hagser@mdh.se

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021 - 10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1729 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se (word eller pdf-format), eller till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-07-30

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)