Doktorand i didaktik med inriktning mot specialpedagogik (särskola)

Ref.nummer: 2017/1660
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-09-30
Stationeringsort: Västerås
Akademi/sektion/enhet: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, avdelningen för specialpedagogik

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation utlyser en anställning som doktorand i didaktik med inriktning mot specialpedagogik (särskola). Anställningen är tidsbegränsad och motsvarar två års heltidsstudier (licentiatexamen).

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär forskarstudier inom ämnet didaktik. Studierna ska inriktas mot speciallärares arbete inom särskolan. Inom ramen för anställningen förväntas doktoranden undervisa motsvarande 20 % i kurser inom det specialpedagogiska området vilket medför att utbildningstiden blir 2,5 år. 

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Förskollärar- eller lärarexamen.

Meriterande

Högskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra en forskarutbildning med syfte att avlägga licentiatexamen.

Särskilt meriterande är

-          Speciallärarexamen
-          Erfarenheter av undervisning som speciallärare, särskilt undervisning i särskola
-          Erfarenhet av undervisning vid universitet och/eller högskola 

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Maria Karlsson, 021-10 70 43 och ämnesföreträdare Gunilla Sandberg 021-10 73 43.

Fackliga representanter är  Susanne Meijer, (OFR), 021-10 14 89 och Michaël Le Duc, (SACO), 021-10 14 02.

Lönesättning bestäms av doktorandstege.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Grundläggande och särskild behörighet till forskarutbildningsämnet didaktik finns tillgänglig i dokumentet Allmän studieplan för didaktik vid Mälardalens Högskola  (Dnr. MDH 3.1-180/30).

En ansökan ska innehålla följande:

 1. En kort CV/meritförteckning med data om dig inklusive födelsedata, kön, adress och e-postadress
 2. Kopior av examensbevis från högskola/universitet
 3. En beskrivning av:
  a) ett intresseområde inom ditt ämne/ämnens och om du har några forskningsplaner
  b) erfarenhet av tidigare arbeten och undervisningserfarenhet
  c) tidigare doktorandstudier också inom andra områden
 4. Tjänstgöringsintyg över anställning/-ar och/eller rekommendationsbrev från någon som känt dig som student.
 5. Om möjligt vetenskapliga arbeten som masteruppsats, projektrapporter etc
 6. Annan relevant information

Märk din ansökan med referensnummer 2017/1660 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se.

I första hand skickas ansökan elektroniskt till ansokan@mdh.se. Ansökan ska vara i word eller pdf-format samt märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-09-30.

Välkommen med din ansökan!