Doktorand i didaktik med inriktning mot svenska och språk-, läs- och skrivutveckling

Ref.nummer: 2017/1659
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-08-11
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna utifrån doktorandens önskemål
Akademi/sektion/enhet: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation utlyser en anställning som doktorand i didaktik med inriktning mot svenska och språk-, läs- och skrivutveckling. Anställningen är tidsbegränsad, motsvarar två års heltidsstudier (licentiatexamen) och har perspektivet förskola-årskurs 6.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär studier inom forskarutbildningsämnet didaktik. Inom ramen för anställningen förväntas doktoranden att undervisa eller utföra viss administration motsvarande 20 % vilket medför att utbildningstiden blir 2,5 år. 

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Meriterande

Högskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra en forskarutbildning med syfte att avlägga licentiatexamen.

Särskilt meriterande är

-          Lärarexamen
-          Erfarenhet av undervisning i grundskolans åk F-6
-          Erfarenhet av undervisning vid universitet/högskola

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Marie Öhman, universitetslektor och vetenskaplig ledare, 016-15 51 39.

Fackliga representanter är  Susanne Meijer, (OFR), 021-10 14 89 och Michaël Le Duc, (SACO), 021-10 14 02.

Lönesättning bestäms via doktorandstege.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Grundläggande och särskild behörighet till forskarutbildningsämnet didaktik finns tillgänglig i dokumentet Allmän studieplan för didaktik vid Mälardalens Högskola  (Dnr. MDH 3.1-180/30).

En ansökan ska innehålla följande:

 1. En kort CV/meritförteckning med data om dig inklusive födelsedata, kön, adress och e-postadress
 2. Kopior av examensbevis från högskola/universitet
 3. En beskrivning av:
  a) ett intresseområde inom ditt ämne/ämnens och om du har några forskningsplaner
  b) erfarenhet av tidigare arbeten och undervisningserfarenhet
  c) tidigare doktorandstudier också inom andra områden
 4. Tjänstgöringsintyg över anställning/-ar och/eller rekommendationsbrev från någon som känt dig som student.
 5. Om möjligt vetenskapliga arbeten som masteruppsats, projektrapporter etc
 6. Annan relevant information

Märk din ansökan med referensnummer 2017/1659 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se.

I första hand skickas ansökan elektroniskt till ansokan@mdh.se. Ansökan ska vara i word eller pdf-format samt märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-08-11.

Välkommen med din ansökan!