Forskarassistent i didaktik med inriktning betyg och bedömning i årskurs F-6

Ref.nr: 2017/1449
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-08-11
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/sektion/enhet: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation utlyser en anställning som forskarassistent i didaktik med inriktning mot betyg och bedömning i årskurs F-6. Anställningen finns på avdelningen för pedagogik och är tidsbegränsad till 2 år med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av 70 % forskning samt undervisning som inriktas mot kurser inom lärarutbildningarnas Utbildningsvetenskapliga kärna och handledning av självständiga arbeten. Utifrån den sökandes kompetens kan också undervisning inom ämnesdidaktiska kurser bli aktuell. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande vetenskaplig kompetens, där främst den kommer i fråga som avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. (anställningsordningen för Mälardalens högskola, Dnr: CF-P 1.3.1-381/10).

För behörighet krävs att den sökande visat pedagogisk skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen beaktas både vetenskaplig och pedagogisk erfarenhet, även om störst vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom didaktik med inriktning mot betyg och bedömning i årskurs F-6. Kunskaper och erfarenheter  ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Mertiterande

Särskilt meriterande är tidigare forskning inom betyg och bedömning i årskurs F-6 samt goda erfarenheter av såväl kvalitativa som kvantitativa arbetssätt och forskningsmetoder. Meriterande är lärarexamen och erfarenhet av dels undervisning inom grundskolan, dels undervisning inom lärarutbildning. 

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Anna Ehrlin, avdelningschef för Avdelningen för pedagogik, 016-15 51 84, e-post: anna.ehrlin@mdh.se eller Guadalupe Francia, professor i pedagogik och ämnesföreträdare i didaktik, 016-15 32 71, e-post: guadalupe.francia@mdh.se.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), 021-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Individuell lönesättning tillämpas varför det är önskvärt att du som sökande anger löneanspråk i ansökan.

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1449 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) till e-post till ansokan@mdh.se. Ansökan ska vara i word eller pdf-format samt märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-08-11.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)