Forskarassistent i didaktik med inriktning mot matematik i förskolan

Ref.nr: 2017/1451
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-08-11
Stationeringsort: Västerås
Akademi/sektion/enhet: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation utlyser en anställning som forskarassistent i didaktik med inriktning mot matematik i förskolan. Anställningen finns på avdelningen för fysik och matematikens/naturvetenskapens didaktik och är tidsbegränsad till 2 år med möjlighet till förlängning. Forskningen bedrivs inom forskningsmiljön BUSS (Barn och unga i skola och samhälle) som är inriktad mot undervisning och lärande i förskolepedagogik och specialpedagogik. Forskarna studerar hur förskola, förskoleklass och skola erbjuder pedagogiska utmaningar för barn med erfarenheter från olika sociala världar. Den praktiknära forskningstraditionen är dominerande.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av 70 % forskning samt undervisning som i huvudsak inriktas mot kurser i matematik/matematikdidaktik och handledning av självständiga arbeten inom förskollärarutbildningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande vetenskaplig kompetens, där främst den kommer i fråga som avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. (anställningsordningen för Mälardalens högskola, Dnr: CF-P 1.3.1-381/10).

För behörighet krävs att den sökande visat pedagogisk skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av anställningen beaktas både vetenskaplig och pedagogisk erfarenhet, även om störst vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet didaktik med inriktning mot matematik i förskolan. Kunskaper och erfarenheter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Mertiterande

Forskningserfarenhet inom förskolområdet kopplat till matematik är särskilt meriterande. Meriterande för anställningen är även erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom ämnet didaktik med inriktning mot matematik inom förskollärarutbildningen samt förskollärarexamen. 

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Anette Sandberg (vetenskaplig ledare), 021-10 14 04 och Helene Hammenborg (avdelningschef), 016-15 51 54.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), 021-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Individuell lönesättning tillämpas varför det är önskvärt att du som sökande anger löneanspråk i ansökan.

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1451 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) till e-post till ansokan@mdh.se. Ansökan ska vara i word eller pdf-format samt märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-08-11.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)