Professor i produktutveckling

Ref.nr: 2017/0189
Anställningsform: Tillsvidare, ev provanställning
Omfattning: Deltid, upp till 50 %
Sista ansökningsdag: 2017-04-26
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/sektion/enhet: Akademin för innovation, design och teknik

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för innovation, design och teknik söker en professor till avdelning produktrealisering inom innovation och produktrealisering (IPR).  IPR är en flervetenskaplig miljö och mötesplats för tre grundutbildningsämnen, forskarutbildning inom innovation och design samt MITC, en plattform för samverkan och samproduktion inom områdena produktutveckling, produktionsutveckling, innovation och energi. Inom IPR finns idag tre forskargrupper: informationsdesign, produkt- och produktionsutveckling, kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation.

IPR förstärker därmed forskningen och forskarutbildningen med ytterligare en väletablerad och erfaren professor i produktutveckling med inriktning integrerade utvecklingsprocesser och beslutsfattande. Avsikten är att stärka IPR som utgör forskningsbas för bland annat civilingenjörsutbildningar i produkt- och processutveckling samt masterutbildningar i produkt- och processutveckling samt innovation och design.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning, forskningshandledning och sökande av finansiering inom forskargruppen produkt- och produktionsutveckling samt utbildning inom grundutbildning och forskarutbildning.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

För anställningen krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området produktutveckling med tvärfunktionell samverkan, integrerade utvecklingsprocesser och effektivt beslutsfattande, dessutom krävs dokumenterad erfarenhet från undervisning på akademisk nivå samt erfarenhet från ledningsnivå inom området. Kvalificerade kunskaper och erfarenheter från tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt inom produktutveckling i nära samarbete med näringslivet är ett krav då MDH visat att samproduktion är ett mycket framgångsrikt sätt att bedriva forskning och produktutveckling.

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav då båda språken används vid undervisning och företagskontakter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Den sökande ska kunna ge referenser som påvisar etablerade nätverk inom produktutvecklingsområdet och förmåga att lätt ta kontakt och skapa dialog med företag och organisationer samt att inspirera till samarbete och nätverksbyggande.

Anställningen omfattar handledning av doktorander, varför utbildning och erfarenhet som huvudhandledare inom forskarutbildning är nödvändig. 

Mertiterande

Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet från att söka och erhålla forskningsfinansiering. Erfarenhet från förändringsledning inom produktutveckling är meriterande. Arbetet som professor innebär även administrativt arbete varför erfarenhet från administrativa uppgifter och ledningsfunktioner är önskvärt. Det är även meriterande med arbete utanför akademin inom produktutveckling med tvärfunktionell samverkan, integrerade utvecklingsprocesser och effektivt beslutsfattande.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av forskningsledare professor Anders Fundin, anders.fundin@mdh.se eller 016-15 32 51.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/0189 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) i 3 exemplar i 3 identiska paket som utan sortering kan vidarebefordras till sakkunniga. Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-04-18.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)