Projektledare till Automation region och Robotdalen

Ref.nr: 2016/3062
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 80 %
Sista ansökningsdag: 2017-01-20
Stationeringsort: Västerås

Automation region och Robodalen vid Mälardalens högskola (MDH) söker nu en projektledare till sin verksamhet. MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 14 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv.  

Automation region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra Sveriges världsledande automationsindustri varav mer än hälften finns i Mälardalsregionen. Automation är en viktig framtidsbransch av stor betydelse för att svenska industriföretag ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftiga på en global marknad.  Samarbetet inom Automation Region syftar till att ytterligare stärka företagen, akademin och därmed hela regionen.

Robotdalen är ett projekt som drivs av Mälardalens högskola inom ramen för Vinnovas Vinnväxt program. Robotdalen är en gemensam tillväxtsatsning för akademi, samhälle och näringsliv, s k triple helix.Robotdalen är indelat i tre olika tekniksegment Fältrobotik, Hälsorobotik samt Industrirobotik. Det viktigaste målet inom Robotdalens Industrirobotik är att ge små och medelstora företag främst i våra huvudregioner Örebro län, Västmanlands län och Sörmlands län hjälp med att automatisera och på så sätt rädda kvar jobben i Sverige.

Arbetsuppgifter

Som projektledare arbetar du främst med uppsökande verksamhet hos industri och näringsliv där behovsinventeringar relaterade till automation och digitalisering genomförs och utifrån detta kopplar ihop relevanta aktörer för att bygga utvecklingsinriktade team utifrån företagens egna styrkor och värderingar.

Som projektledare arbetar du med facilitering av forsknings- och innovationsprojekt. Du är vår länk mellan omvärld, näringsliv och akademi vilket förutsätter en gedigen kompetens att se saker ur ett större sammanhang.

Detta innebär bland annat att:

1) Tillsammans med kompetenser från innovationssystemet och akademin utveckla metoder för att bygga tvärvetenskapliga team där akademi, företag och offentlig sektor samverkar på regional, nationell och internationell nivå.

2) Vidareutveckla och implementera metoder för ökad forsknings- och innovationsfinansiering samt resultat- och effektmätning.

3) Initiera, genomföra och utvärdera aktiviteter med affärs- och utvecklingsfokus.

4) Företräda Automation Region respektive Robotdalen i externa och interna sammanhang, samt synliggöra centrumbildningarna.

5) I övrigt främja goda resultat inom Automation Region respektive Robotdalen.

6) Agera projektledare och mentor för genomförande av Robotdalens produktivitetshöjande förstudier hos SME inom tillverkningsindustrin

 7) Ge föreläsningar inom ämnet automation för elever, studenter och företag.

Kvalifikationer

· Utbildning inom ekonomi, teknik, organisation eller likvärdig utbildning.

· Minst 10 års erfarenhet av industriell automation inom teknik och projektledning.

· Erfarenhet av att handleda exjobb för högskole- och universitetsstudenter

· Ha en god förmåga att se nya möjligheter i den omställningen som nu sker i samhället med avseende på digitaliseringen. Samtidigt är det av yttersta vikt att kunna sammanföra de olika perspektiven från både industrin, akademin samt offentlig sektor och skapa förutsättningar för nya innovationer och innovationsprocesser.

· Erfarenhet av att röra sig mellan strategiska och operativa arbetsmetoder för resultatdrivet arbete samt följa upp och utvärdera det samma.

· Erfarenhet av att arbeta med nationell och internationell finansiering och projekt.

· Erfarenhet av automation i små och medelstora verksamheter.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

· Erfarenhet av affärsutveckling.

· Erfarenhet av att arbeta alternativt samarbetat med kluster liknande Automation Region och Robotdalen samt erfarenhet av innovationssystemet.

· Produktionsteknik, logistik, flöden och processer 

· Du behöver vara van att arbeta självständigt såväl som i team, kunna ta egna initiativ och slutföra åtaganden. Rollen kräver att du är social och kan kommunicera med olika målgrupper på svenska och engelska.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Karolina Winbo, karolina.winbo@mdh.se   

Fackliga representanter är Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89 och
Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Märk din ansökan med referensnummer 2016/3062 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se.

Ansökan som skickas elektroniskt ska vara i Word eller PDF-format och märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-01-20.

Välkommen med din ansökan!