Universitetsadjunkt i engelska

Ref.nr: 2017/1132
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 170701-180131
Omfattning: Deltid, 35 %
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Stationeringsort: Västerås
Akademi/Sektion/Enhet: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) ansvarar bland annat för ämnet engelska inom lärarutbildningarna. UKK ger också kurser i ämnet engelska inom Kandidatprogrammet i språk och humaniora, inom Internationella marknadsföringsprogrammet (IMF) och som fristående kurs inom huvudområdet upp till magisternivå, samt kurser med inriktning mot akademiskt skrivande och affärskommunikation.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår undervisning på fristående kurser, med fokus på akademiskt skrivande och kommunikation. Undervisning på kurser inom ämneslärarprogrammet i ämnet engelska kan förekomma. Viss handledning och administration kan också förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid MDH är den som avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. I övrigt hänvisas till anställningsordning för Mälardalens högskola.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetsadjunkt men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av att undervisa på kurser i akademiskt skrivande.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Marie Öhman, 016-15 51 39.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021 - 10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Märk din ansökan med referensnummer 2017/1132 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se.

Ansökan som skickas elektroniskt ska vara i Word eller PDF-format och märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-04-28.

Välkommen med din ansökan!