Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Ref.nr: 2017/0811
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-03-23
Stationeringsort: Västerås

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Arbetsuppgifter

Vid MDH finns idag en av landets största sjuksköterskeutbildningar. Utbildningen bedrivs på våra campusorter Eskilstuna, Nyköping och Västerås samt flexibelt lärande i Södertälje.

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) söker nu en lärare som deltar i undervisningen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad på alla våra campusorter.

I arbetet ingår att delta i teoretisk undervisning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, framför allt psykiatrisk omvårdnad, inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatri. I anställningen ingår att aktivt samverka med psykiatriska vårdverksamheter. Det innebär att stödja handledarnas pedagogiska arbete med studenterna samt studenternas lärande att förena teori och praxis under verksamhetsförlagd utbildning. Handledning av examensarbeten och annan undervisning kan ingå i arbetet.

Vid HVV används olika former av nätbaserade verktyg för undervisning varför nyfikenhet och vilja att använda dessa är önskvärt. Undervisning kan förekomma på alla campusorter.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid MDH är den som avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. I övrigt hänvisas till anställningsordning för Mälardalens högskola.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetsadjunkt men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

För anställningen är avlagd sjuksköterskeexamen ett krav.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatri är mycket meriterande. Erfarenhet av arbete inom vård och/eller omsorg är meriterande, liksom erfarenhet av att vara huvudhandledare. Meriterande är också erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeprogrammet.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Cecilia Rydlo, 021-10 13 35, cecilia.rydlo@mdh.se.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021 - 10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/0811 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se (word eller pdf-format), eller till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-03-23.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)