Universitetslektor i specialpedagogik med inriktning mot matematikutveckling, 50 % forskning i två år

Ref.nr: 2017/1531
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev.provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-09-30
Stationeringsort: Västerås
Akademi/sektion/enhet: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, avdelningen för specialpedagogik

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Avdelningen för specialpedagogik ansvarar för speciallärar- och specialpedagogprogrammen samt för undervisning i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarprogrammen.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär undervisning främst inom speciallärarprogrammet, specialisering matematikutveckling. I arbetsuppgifter ingår även kursansvar, arbete inom kollegiet, kvalitetsarbete och administration.

Inom den specialpedagogiska miljön vid högskolan bedrivs omfattande forskning som syftar till att forskningsbasera undervisningen. Den som söker anställningen förväntas vara bredd att bidra till den kollegiala miljön liksom till utvecklingen av forskning inom specialpedagogik. Inom anställningens ram erbjuds möjlighet att bedriva forskning på 50% under två år.

Anställningen är tillsvidare och kan eventuellt inledas med provanställning i 6 månader.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Mertiterande

Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning inom området.

Vidare ses lärarutbildning och specialpedagog och/eller speciallärarutbildning samt erfarenhet av läraryrket som meriterande.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Maria Karlsson, 021-10 70 43 och ämnesföreträdare Gunilla Sandberg 021-10 73 43.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), 021-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Individuell lönesättning tillämpas varför det är önskvärt att du som sökande anger löneanspråk i ansökan.

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1531 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) i 3 exemplar i 3 identiska paket som utan sortering kan vidarebefordras till sakkunniga. Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-09-30.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)