Vi jobbar på MDH

Här berättar några av Mälardalens högskolas medarbetare om hur det är att vara MDH:are.

Josef Elawad, upphandlare

För mig är det viktigt att kunna kombinera jobb och familj på ett bra sätt. Genom att jobba statligt har jag en bra föräldrapeng och flera semesterdagar vilket ger mig mer tid och pengar att kunna vara med min familj. Sen tycker jag att jag gör en samhällsnytta i mitt uppdrag som upphandlare. Målet är ju att vi ska hushålla med skattemedlen på bästa möjliga sätt och att säkerställa att marknaden har lika villkor när det gäller högskolans tjänster.

Jag tog min magister i företagsekonomi här på MDH. Under tiden som jag pluggade jobbade jag med att marknadsföra högskolan som studentambassadör. Jag tyckte om lokalerna och hade ett gott intryck av högskolan redan då. Det är en kombination av de här faktorerna som jag har nämnt, som gjorde att jag valde att komma tillbaka hit till MDH, men nu som medarbetare. Och jag trivs!

Eva Lindell, universitetsadjunkt

Jag började jobba på MDH 2008. Hittills har inget år varit det andra likt. Från att ha arbetat med personalfrågor fick jag chansen att vara med och utforma ett ledarskapsprogram i samarbete med lärare och forskare på alla fyra akademier på MDH. I slutfasen av programmet utlystes en doktorandtjänst om forskning på högskolan som organisation och jag uppmanades att söka. Det var ett stort steg, men inget jag har ångrat. Nu arbetar jag på en avhandling om ekonomstudenters studieval. Att få förmånen att skriva en avhandling är en resa där man får lära sig otroligt mycket både om ämnen som intresserar just mig, men också om mig själv. Att kunna gå mellan olika områden, mellan akademier eller mellan akademi och förvaltning är en möjlighet att lära sig om och förstå sin egen organisation. För mig är MDH möjligheternas högskola.

I december 2016 disputerade Eva Lindell.

Osman Aytar, docent

Jag har arbetat på MDH sedan 2007 då jag disputerade i sociologi vid Stockholms universitet. Under mina år på MDH har jag varit med och utvecklat, undervisat och lett kurser från grundutbildning till forskarutbildning. Jag har också haft flera pedagogiska uppdrag, lett projekt och forskningscirklar i samarbete med regionen vilket berikat mig både vetenskapligt och pedagogiskt. Självklart kan arbetet och upplevelserna av MDH se olika ut. Men MDH har inneburit möjligheternas sociala landskap för mig. Jag har kunnat göra mig hörd i de sammanhang som berört mig och mitt arbete. Jag har upplevt öppenhet och möjligheter att kunna påverka problemlösningar, delta i beslutsprocesser som präglats av en lyhörd ledning och samarbetsvilliga, engagerade kollegor, samt utveckla lärorika kontakter med regionen. Allt detta har inneburit att jag, förutom pedagogisk utveckling, också kunnat göra framsteg i min forskning även utan stora externa forskningsanslag.

 

Professor Anne Söderlund

Anders Garpelin, professor

Efter att ha jobbat på både Uppsala och Umeå universitet kom jag till högskolan 2008. För mig var flytten ett lyft!  Jag har upplevt att denna arbetsplats erbjuder stor potential och viktiga utmaningar för forskande lärare och undervisande forskare. Jag har också blivit varse hur vi lever i en region som behöver sin högskola och där företag, landsting och kommuner både anställer våra studenter och bedriver forskning i samproduktion med högskolan. Dessutom känns det varje morgon härligt att komma till jobbet och träffa sina kolleger.