Högskolegemensamma funktioner

På Mälardalens högskola finns tre högskolegemensamma funktioner, som arbetar för alla fyra akademierna:

Avdelningen för forskningsstöd

Cesam

Idélab