Tidslinje 1977-2017

Här hittar du exempel ur MDH:s tidslinje, 1977-2017

1977

Den 1 juli startar Högskolan i Eskilstuna/Västerås som ett direkt svar på regionens behov av teknisk utbildning. I Sörmland och Västmanland fanns stort stöd från bland annat ASEA (ABB) som var bland dem som bidrog med medel för att MDH skulle kunna anställa de första lärarna. I Västerås utbildades dessutom förskolelärare sedan tidigare.

1989

MDH får Sveriges första kvinnliga högskolerektor, Lillemor Kim.

1988

En grupp programmerare från ABB flyttar in på högskolan och börjar ge uppdragsutbildningar samt forska inom programmering. Den gruppen utvecklas till det som idag är Mälardalen Real-time Research Center (MRTC).

1993

Högskolan byter officiellt namn till Mälardalens högskola för att understryka ambitionen att vara en akademisk tillväxtmotor för hela regionen.

1995

Den av landstinget ägda vårdutbildningen blir en del av MDH och högskolan börjar utbilda sjuksköterskor. Idag är MDH en av landets största utbildare av sjuksköterskor.

1999

MDH blir, som det första lärosätet i världen, miljöcertifierat enligt ISO 14001.

2001

MDH får vetenskapsområde teknik och år 2011 får högskolan vetenskapsområde hälsa och välfärd. Idag har MDH rättigheter att bedriva forskarutbildning inom samtliga forskningsinriktningar.

2002

MDH får medel av Vinnova för att starta Robotdalen. Syftet är att göra Mälarregionen världsledande inom robotsystem för olika tillämpningar.

2004

MDH får beröm av Högskoleverket som anser MDH vara en av Sveriges bästa lärosäten på samverkan.

2005

Mälardalen Real-time Research Center, MRTC, blir en av 18 starka forskningsmiljöer som får stöd av Stiftelsen för strategisk forskning.

2006

MDH blir, som första högskolan i världen, arbetsmiljöcertifierad.

2006

MDH nför pedagogisk karriärstege, ett riksunikt initiativ för pedagogisk meritering av lärare.

2008

Bland annat Volvo i Eskilstuna drabbas av finanskrisen och många riskerade att förlora sina jobb och regionen riskerar att tappa viktig kompetens. MDH tar initiativ till Prepare, ett unikt projekt där varslad personal fick forska på sina arbetsplatser för att när konjunkturen vänt gå tillbaka till sina arbetsplatser med ny kunskap.

2009

Samhällskontraktet skrivs under av MDH, Eskilstuna kommun och Västerås stad. 2014 ansluter sig landstingen i Sörmland och Västmanland till Samhällskontraktet, vilket gör Samhällskontraktet unikt i landet.

2011

MDH är en av de bästa i landet på att ge utbildningar som leder till jobb enligt Högskoleverket.

2011

MDH beviljas examenstillstånd för både specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet samt startar egen socionomutbildning. MDH erbjuder därmed en lärarutbildning från förskola till masterprogram i didaktik.

2012

Eskilstuna och Västerås utses till Årets studentstäder av Sveriges Förenade Studentkårer.

2013

MDH skriver strategiskt samverkansavtal med ABB och Volvo.

2014

MDH skriver strategiskt samverkansavtal med Bombardier Transportation Sweden AB.

2014

MDH skriver strategiskt samverkansavtal med Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö och Mälarenergi.

2015

MDH signerar Magna Charta Universitatum.

2016

Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. MDH deltar i två testpiloter 2015 och 2016 och Vinnova tilldelar MDH det högsta omdömet: ”MDH bedöms beskriva utmärkta samverkansaktiviteter och resultat.”

2017

Det första spadtaget tas för MDH:s nya campus i Eskilstuna.

2017

MDH fyller 40 år och inleder firandet med stort tårtkalas för studenter och medarbetare.