• Utbildning inom hälsa och välfärd

    Läs till beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska eller socionom. Vi erbjuder även ett antal specialistsjuksköterske-, magister- och masterprogram.

 

Välkommen!

Du som är intresserad av utbildning, forskning och samverkan inom hälsa och välfärd, är varmt välkommen att kontakta oss.

På akademin studerar ca 3 000 personer inom arbetslivsvetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och/eller vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Maria Müllersdorf , akademichef
Mer information om akademin

Läs en kurs i vår

Det finns fortfarande möjlighet att söka till höstens kurser. Vi erbjuder ett flertal kurser på såväl grund- som avancerad nivå: Sök kurser i utbildningsdatabasen

Internationell hälsa

Du som är examinerad beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeut, sjuksköterska eller socionom från Mälardalens högskola har möjlighet att under ett år studera hälsa ur ett internationellt perspektiv i Thailand. Ta chansen att läsa

Internationell hälsa