Om mig

 

1989 utbildade mig till sjukgymnast vid Umeå Universitet. Som sjukgymnast har jag mångårig klinisk erfarenhet inom reumatologi, neurologi samt behandling av patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen.

Jag har min Doktorsexamen från Karolinska Institutet 2006, inom området arbetslivsinriktadrehabilitering av personer som beviljats rehabiliteringsåtgärder inom socialförsäkringen.

Efter disputationen arbetade jag bland annat som lektor på programmet för rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet där jag även utvärderade ett av Equal projekten, Nya vägar till arbetsmarknaden för Svenska ESF-rådet. 

Min fortsatta forskning handlar om upplevd problematik inom nuvarande sjukskrivningspraxis. 

2010 kom jag till Fysioterapeutprogrammet, MDH, och är sedan 2012 avdelningschef och programansvarig i kombination med undervisning.