En magisterexamen öppnar nya dörrar och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

Nu kan du som är fysioterapeut läsa kurser vid Mälardalens högskola för att nå en magisterexamen. Studietakten gör det även möjligt att kombinera arbete med studier.

Arbetsmarknad

 

 

Arbetsmarknaden söker välutbildade och kritiskt tänkande personer med stark kompetens. En stark kompetens kan vara en av nycklarna till att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden i både den traditionella offentliga sektorn och på nya arenor. En magisterexamen i fysioterapi kan du få vid flera lärosäten i landet, men inriktningen mot beteendemedicin finns endast vid Mälardalens högskola. Här är vi unika. En fördel är också att du kan vidareutbilda dig i din egen takt.

Vill du hellre ta en magisterexamen i fysioterapi utan inriktning är även det möjligt vid Mälardalens högskola.

Magisterexamen i fysioterapi

En magisterexamen i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin, öppnar dörrar till en bred arbetsmarknad. Inom den traditionella hälso- och sjukvården växer det beteendemedicinska synsättet sig allt starkare. Som fysioterapeut med en magisterexamen kan du arbeta med klinisk kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård. Du ges förutsättningar för att ansvara för studenters verksamhetsförlagda utbildning, implementering av evidensbaserade åtgärder och att arbeta med planerande, utredande och utvärderande verksamhet i både offentlig och privat sektor.

Beteendemedicinsk inriktning

Den beteendemedicinska inriktningen ökar också dina möjligheter att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande och du får verktyg att arbeta med förändringsarbete. En magisterexamen i fysioterapi kan även vara ett första steg in i en forskarutbildning.

Kurser

Översikt av kurserna (inklusive examenskrav) (pdf 431 kB)

Hösttermin 2017

Vårtermin 2018

Kontaktperson

Maud Andersson, maud.andersson@mdh.se , 016-15 32 42