Magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Nu kan du som är sjuksköterska skaffa dig en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad vid Mälardalens högskola. Den ger dig kunskaperna för att starta, genomföra och utvärdera utvecklingsarbeten inom omvårdnad. Studierna har du möjlighet att kombinera med att arbeta, eftersom studietakten är på halvfart och vissa kurser till och med ges på kvartsfart.

Arbetsmarknaden

Hälso- och sjukvården, liksom kommunal vård, behöver sjuksköterskor med specialiserad och fördjupad kompetens som motsvarar dagens vårdbehov. Den här utbildningen ger dig möjlighet att skaffa dig en egen kompetensprofil som är skräddarsydd för den verksamhet där du arbetar.

Omvårdnadsarbetet ska ha sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att du som sjuksköterska ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom ditt arbetsområde och genomföra utvecklingsarbeten. Med den här utbildningen får du de verktyg du behöver för detta.

Med en magisterexamen har du även god kompetens för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning, vilket efterfrågas av såväl lärosäten som vårdverksamheter. Dessutom har du behörighet att söka forskarutbildning.

En magisterexamen ger dig med andra ord möjlighet till såväl fortsatta studier, utvecklande arbete som personlig utveckling.

Magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Studierna bygger på mycket hög grad av flexibilitet och valbarhet för dig som student. På så sätt kan du utveckla en specifik kompetens som är anpassad till att motsvara de omvårdnadsbehov som finns i den vårdverksamhet där du arbetar.

Kurserna i din magisterexamen ger dig vetenskaplig kompetens till att bli en kunnig forskningskonsument. Du lär dig att söka och värdera vetenskapliga resultat, samt omsätta dem i den egna verksamheten. Du kommer även att studera hur man genomför utvecklingsarbeten och utvärderar förändringsarbete.

Studierna leder till en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

 

Kurser

Magisterutbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) varav 30 hp inom huvudområdet vårdvetenskap. Kursutbudet fastställs i januari. När det är fastställt läggs de obligatoriska läggs ut här.

Examenskrav

Examenskrav för Filosofie magisterexamen med huvudområdet vårdvetenskap:

  • Totalt 60 högskolepoäng, hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå.
  • Minst 30 hp av de 45 hp på avancerad nivå ska vara inom huvudområdet vårdvetenskap. I dessa 30 hp ingår examensarbete om minst 15 hp.
  • Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Kontaktpersoner

Vid frågor, kontakta studievägledare:

Maud Andersson, 016-15 32 42 samt maud.andersson@mdh.se