Innofacture och Innofacture+

Mälardalens högskola driver forskarskolan Innofacture och Innofacture+ i samverkan med tio av landets största tillverkningsföretag. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen.

 


Innofacture är ett sexårigt projekt som lanserades vid MDH 2012. Tio företag, däribland Volvo Construction Equipment (Volvo CE), ABB, Scania, Bombardier, Volvo Powertrain och AtlasCopco deltar i forskarskolan där 15 doktorander ingår i Innofacture och ytterligare fem doktorander ingår i Innofacture+. Projektbudgeten är 74 miljoner kronor, varav företagen har bidragit med 34 miljoner kronor och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har beviljat 27 miljoner kronor. Resterande medel kommer från MDH.
– Forskarskolan innebär ett lyft, inte bara för MDH utan även för företagen och hela regionen. MDH:s forskningsmiljö Innovation och produktrealisering ligger långt fram även internationellt och det är tydligt att KK-stiftelsen och företagen tror på oss och vår forskningsmiljö, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

Ett av projekten inom forskarskolan fokuserar på förändringar inom produktionssystemet hos Volvo CE. Det innebär att se hur företaget dels ska kunna göra ständiga förbättringar, dels ha förmågan att ibland kunna göra radikala förändringar på ett effektivt sätt. Här finns, liksom hos de övriga företagen, redan en koppling mellan företaget och MDH i och med tidigare samverkansprojekt.