Intern information för Innofacture-doktorander

För dig som doktorand i Innofacture finns här nyttiga länkar och information.

Regler och policies för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok