Avslutningshögtid

Datum: 2017-01-19
Tid: 10.00
Plats: Aula Collegium, MDH i Eskilstuna

Avslutningshögtiden riktar sig till studenter som gick sin sista termin hösten 2016.

Avslutningshögtiden hålls i Aula Collegium, MDH i Eskilstuna. Läs mer här!