Föreläsning på MDH i Eskilstuna: Anhöriga - fritt valt arbete?

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-10-05
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Sal Aula Collegium, MDH i Eskilstuna

För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen som är den 6 oktober, arrangeras en föreläsning med Gunilla Matheny. Föreläsningen ges den 4 oktober på MDH i Västerås och den 5 oktober på MDH i Eskilstuna.

Gunilla Matheny har arbetat med anhörigstödsfrågor sedan 1994. Hon är distriktssköterska, pedagog och uttryckande konstterapeut. Hon har även skrivit boken Att utveckla anhörigstöd och designat NKA:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) webbutbildning: Utveckla stöd till anhöriga.

Vid föreläsningen får du praktiska tips och råd för ökade möjligheter att uppfylla lagens intentioner vad gäller anhörigstöd. De verktyg du får kan dessutom bidra till att din arbetsplats vidareutvecklas gällande bemötande och kommunikation.

Målgrupp

All personal inom vård- och omsorg, socialtjänst som möter anhöriga i det vardagliga arbetet.

Anmälan

Anmäl dig här, senast den 29 september.

Vid frågor, kontakta

Kontakt Eskilstuna: Anhörigcentrum 016 -710 71  94

anhorigcentrum@eskilstuna.se

Kontakt MKHV: Christine Gustafsson, 016-15 34 69,

christine.gustafsson@mdh.se

Varmt välkommen!

Kommunens anhörigstöd, Eskilstuna och Västerås i samverkan med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV), Samhällskontraktet