Romanskonsert i Lundby kyrka

Konserter

Datum: 2018-03-18
Tid: 18.00
Plats: Lundby kyrka

Konsert med kammarmusik- och kammaroperastudenter.