Seminarium om lärares användning av lärappar och nyttjandet av klassrummets möjligheter

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-09-27
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Sal Kappa, MDH Västerås

Välkommen till ett seminarium om lärappen Showbie och om hur lärare använder sig av och drar nytta av klassrummets fysiska och virtuella möjligheter och funktioner. Bjarne Engström, lärare på Risbroskolan i Fagersta, har mångårig erfarenhet av Showbie och kommer att berätta om hur denna lärapp kan användas för olika ändamål i undervisning och arbete.

På seminariet presenteras projektet ”Lärarpraktiker online/offline (LOOP)” i vilket forskare från MDH har studerat hur högstadielärare använder sig av Showbie och hur de interagerar med elever i det fysiska klassrummet och i lärappens virtuella sfär.

Bakgrunden till projektet är det snabbt ökade användandet av sociala medier, lärplattformar och så kallade lärappar bland lärare och elever. Trots stort intresse i dessa digitala verktyg vet vi väldigt lite om hur lärare organiserar sin undervisning med hjälp av dem och hur lärare gör bruk av klassrummets fysiska och virtuella dimensioner.

Projektet leds av Annaliina Gynne, universitetslektor och Marcus Persson, forskarassistent vid MDH.

Läs mer på www.mdh.se/loop

Program

13.00-13.20 Inledning och presentation av LOOP med Annaliina Gynne och Marcus Persson
13.20-14.20 Workshop om lärappen Showbie med Bjarne Engström
14.20-14.50 Fika och möjlighet att samtala om workshopen
14.50-15.45 Presentation: Lärarens undervisning i klassrummets virtuella och fysiska dimensioner
15.45-16.00 Diskussion och avslutning

Anmälan och mer information

Det är kostnadsfritt att delta men du måste anmäla dig senast 19 september.
Anmäl dig via den här länken

Har du några frågor, kontakta Annaliina Gynne, 021-10 16 93 eller Marcus Persson, 016-15 36 72.