Vägar ut ur studiestressen

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-04-19
Tid: 12.15 - 13.00
Plats: U2-129, MDH i Västerås

Har du svårt att koncentrera dig, sviktar minnet eller har du svårt att få till en regelbunden återhämtning i din
vardag. Kom och lyssna på studenthälsans föreläsning om stress och återhämtning.