Välkommen på docentföreläsning om utveckling av offentliga organisationer

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-05-02
Tid: 15.00 - 16.00
Plats: R2-025, MDH, Västerås

Magnus Hoppe, universitetslektor i organisation och management, samt nybliven docent, bjuder in till docentföreläsning den 2 maj. Temat på föreläsningen är utveckling av offentliga organisationer.

 

Rubrik på docentföreläsningen: "Bilder av organisation i förändring – offentlig sektor efter New Public Management”.

Magnus Hoppes forskning handlar om hur vi formar våra offentliga organisationer så att de är dagsaktuella och relevanta, vilket han kommer att resonera kring under sin docentföreläsning.
– Min forskning visar att vi idag är väldigt styrda av regler. Det tar onödig tid och energi och fungerar hämmande för verksamhetens utveckling. Jag vill undersöka hur vi kan ändra strukturer och processer i våra offentliga organisationer för att underlätta för personer som vill göra något bra. Det är tydligt att det behövs ett bättre stöd för att jobba med utveckling, säger Magnus Hoppe.

Enligt Magnus Hoppe vill många verksamheter framstå som duktiga på utveckling, vilket vi ser på hemsidor och i media, men verkligheten ser annorlunda ut. Problem som identifieras fastnar ofta i långdragna processer eller fångas inte upp.
– Lyckas organisationer istället snappa upp de hinder som står i vägen för utveckling gynnar det naturligtvis hela organisationens utveckling, och det är dit vi vill, menar han.

 

Handlar om relationer

Ytterligare ett problem Magnus Hoppe tillsammans med många andra forskare noterat är att många offentliga och kommunala organisationer inspirerats av det privata näringslivet och sedan försökt att applicera dessa idéer i den offentliga organisationen.
– Det fungerar sällan särskilt bra eftersom det kommunala eller offentliga uppdraget ser annorlunda ut. Fokus ligger inte på beställning och produktion som i den privata sektorn utan istället på samhällstjänster och service. Det är olika förutsättningar. Här kan vi inte på samma sätt räkna oss fram till resultat och utveckling. Det handlar istället om relationer, människor emellan.

Magnus Hoppe menar också att många kommuner stagnerat i sin utveckling för att man har svårt att veta hur man ska få olika enheter att samverka, både internt och externt. På politisk och strategisk nivå finns en förståelse för att man behöver arbeta på nya sätt, men man har svårt att omsätta detta i handling och stöd till de enskilda medarbetarna i handlingsorganisationen som faktiskt skall göra jobbet.
– Hur kan vi stödja att medarbetare som tar initiativ och aktivt skapar nya relationer och driver på utvecklingen utifrån samhällets behov? Det är en organisatorisk, demokratisk, byråkratisk men också politisk fråga som behöver lyftas, säger han.

Organisation i bilder

Språket är ett viktigt redskap för att både beskriva och utveckla kommunala och offentliga organisationer varför Magnus Hoppe valt att använda sig av många metaforer och andra bilder under sin docentföreläsning.
– En organisation kan med enkelhet jämföras med en maskin, en hjärna, ett mentalt fängelse men också ett par byxor. Exakt på vilka sätt kommer jag att berätta mer om under min docentföreläsning, avslutar han.

Detta är en docent

Docent är en akademisk titel. För att antas till en docenttjänst krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För att anses ha docentkompetens ska man ha en högre vetenskaplig kompetens än en person med doktorsexamen.

 

Se inbjudan till Magnus Hoppes docentföreläsning (pdf 1,1 MB)