Workshop: Hur kan vi utveckla stödet till unga med komplexa behov? (del 3)

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-12-12
Tid: 13.15
Plats: Sal U2-016, MDH i Västerås

Syftet med workshopen är att professionella som på olika sätt arbetar med unga och unga vuxna (13-25 år) ska få möjlighet att mötas i diskussioner kring frågor som rör att möta ”komplexa behov”.

Huvudsyftet med eftermiddagen är att fortsätta diskussionen om arbetssätt för unga personer vars behov av olika skäl anses vara komplexa.

Anna-Lena Almqvist och Kitty Lassinantti, från akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH, inleder workshopen med att berätta om resultat från föregående workshop där vi diskuterade arbetssätt utifrån tre temaområden; samverkan, relationer och empowerment/delaktighet. Vi berättar också om vad som kommit fram i den intervjustudie som genomförts med professionella som arbetar med unga vars behov på olika sätt betraktas som komplexa.

Efter denna inledning delas workshopdeltagarna in i mindre grupper för att reflektera över om och i så fall hur den ungas möte med, som det visat sig, komplexa välfärdsaktörer, skulle kunna bli mindre komplext.

Workshopen är den tredje i en workshopserie inom ett projekt som syftar till att bidra med kunskap om och utveckla nya former för arbetet med unga med komplexa behov. Läs mer om projektet på www.mdh.se/mkhv

Givetvis går det bra att delta nu, även om du inte hade möjlighet att delta vid tidigare tillfällen!

Anmälan

Anmäl dig här senast 6 december

Arrangör

Workshopen arrangeras av Mälardalens kompetensscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, som är en delprocess inom Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland.

Läs mer om Samhällskontraktet