Kalender

  • Föreläsning på MDH i Eskilstuna: Anhöriga - fritt valt arbete?

    5 okt 2017 | Föreläsningar och seminarier

    För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen som är den 6 oktober, arrangeras en föreläsning med Gunilla Matheny. Föreläsningen ges den 4 oktober på MDH i Västerås och den 5 oktober på MDH i Eskilstuna.

  • Medicinteknikdagarna 2017

    10 okt 2017 | Konferenser och evenemang

    Välkommen till Medicinteknikdagarna 2017 – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för medicinsk teknik. Under två dagar erbjuds du intressanta föreläsningar, paneldiskussioner och leverantörs- samt forskningspresentationer inom medicinsk teknik som berör den multidisciplinära sjukvården i Sverige idag.