Kalender

  • Karriärdagen för sjuksköterskor

    7 feb 2019 | Konferenser och evenemang

    MDH bjuder in studenter och arbetsgivare till en karriärdag för sjuksköterskor. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter!

  • Karriärdag för lärare och förskollärare

    7 mar 2019 | Konferenser och evenemang

    MDH och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) bjuder in till en karriärdag för lärare och förskollärare. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter!