Kalender

  • Karriärdagen för sjuksköterskor

    1 feb 2018 | Konferenser och evenemang

    Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom landsting, kommunal eller privat sektor att komma i kontakt med sjuksköterskestudenter vid MDH.

  • Exjobbsdagen i Västerås

    20 feb 2018 | Konferenser och evenemang

    Exjobbsdagen erbjuder arbetsgivare och studenter att mötas för att prata om möjligheter till examensarbeten.