MDH-nyheter

Marknadens behov ställer krav på flexibla monteringssystem

Nya teknologiska framsteg, produkters korta livscykel och ökade krav på variationer i produktutbudet kännetecknar dagens snabbföränderliga marknad. Det gör att behovet av flexibilitet inom tillverkningsindustrin ökar. 

Matthias Becker

MDH-forskare lägger grunden för framtidens fordonssystem

Utvecklingen inom fordonsindustrin har gjort att fordonssystemen har blivit mer komplexa, eftersom de ska kunna utföra allt fler uppgifter. MDH-forskaren Matthias Becker har tittat närmre på hur fordonssystemen ska utvecklas för att kunna möta kravet om ökad funktionalitet.

Utvecklingen av framtidens fordonssystem