MDH-nyheter

"Det är aldrig för sent att plugga eller att vidareutbilda sig"

Marie Lundin är 31 år och tog examen från MDH våren 2017. Idag arbetar hon som specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon rekommenderar andra att ta steget och läsa en påbyggnadsutbildning.

Marie Lundin, alumn från specialistjuksköterskeprogrammet.

En djupare förståelse för världens ekonomi

Lina Blank läser magisterprogrammet i företagsekonomi på MDH. "Efter min kandidatexamen ville jag fördjupa mina kunskaper och få en bredare förståelse för hur ekonomierna fungerar i världen."